notariat

 

Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

Dokonanie czynności notarialnej możliwe jest również w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.

Ponadto czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu niż lokal Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.